a
Follow us on Facebook
Advertisement
Copyright Marvel Thailand Fan
Latest Trivia
Featured News
Spoiler's Zone
Advertisement
Follow us on Facebook
Popular

Marvelman เป็นฮีโร่ที่สร้างขึ้นมาในอังกฤษหลังจากที่ Captain Marvel หรือ Shazaamต้องพยุดพิมลงด้วยการถูกฟ้องจากDC โดนมีเนื้อเรื่องเลียนแบบ Captain Marvel เช่นการใช้คำว่า Kimota แทนคำว่า shazaam เพื่อแปลงร่างและการที่มีตัวเองสามตัวเป็นเด็กหมดและเมื่อเปลี่ยนร่างจะกลายเป็นผู้ใหญ่ หนังสือได้รับความสำเร็จพอสมควรตั้งแต่ปี1954จนปี1963จึงหยุดพิมพ์ ปํญหาได้เริ่มขึ้นเมื่อ Alan Moore ได้กลับมาเขียนเรื่องMarvelmanใหม่ในปี1982(ขณะนั้นสิทธิ์ของmarvelmanได้แบ่งเป็นสี่ส่วน alan moore และ Gary leach ผู้เขียนและผู้วาดคนละ30% และที่เหลือกับสนพ และบก) และเมื่อเรื่องนี้ได้รับการพิมในอเมริกาโดยสำนักพิมEclipseจึงต้องใช้ชื่อว่า Miraclemanแทน Miracleman/Marvelman ในแบบที่Alan moore เขียนนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่ติดอยู่ในวงจรชีวิตน่าเบื่อชื่อ Mike Moran เขาได้ลืมการผจญภัยในวัยเด็กของเขาไปหมดจนเขาได้บังเอิญอยู่ในการก่อการร้าย และได้พูดคำว่าKimota ขึ้นมาโดยบังเอิญ และสามารถกู้เหตุการ์ณได้ ไม่มีใครเชื่อในการผจญภัยของเขาที่มีการบันทึกอยู่มนหนังสือการ์ตูนเท่าน้น ความเป็นจริงปรากฏว่า การผจญภัยเหล่านั้นไม่ได้เกินขึ้นจริงและเป็นส่วนนึกในการจำลองเพื่อที่จะฝึกเขาโดยหน่วยลับที่ต้องการจะสร้างมนุษย์ที่มีหลังพิเศษขึ้นมาใช้เป็นอาวุธ ในที่สุดหน่วยลับที่ทดลองmarvelmanรวมทั้งลูกน้องอีกสองคน(kid miracle manและyoung mircleman) ได้เกิดกลัวว่าหากพวกเหนือมนุษย์ตื่นขึ้นมาจริงจะไม่สามารถควบคุมได้และได่ทำลายการทดลองทั้งหมดด้วยระเบิดนิวเคลียร์นี่ทำให้ Mike Moran/Miraclemanรอดมาได้ เสียความทรงจำไป แต่ลูกน้องอีกสองคนได้เชื่อว่าตายลงในการระเบิดครั้งนี้ ในที่สุด Kid

Mix them up!