a
Follow us on Facebook
Advertisement
Copyright Marvel Thailand Fan
HomeCharacters BioBolivar Trask ผู้สร้าง Sentinels

Bolivar Trask ผู้สร้าง Sentinels

Bolivar Trask ผู้สร้าง Sentinels

Bolivar Trask

Bolivar เป็นนักวิชาการผู้ที่คาดว่าการเกิดขึ้นมาของเหล่ามิวแทนต์นั้นจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่เหมือนกับชีวิตเล่นตลกกับเขา ลูกชายของเขานั้นเป็นมิวแทนต์ที่สามารถเห็นอนาคตได้ และลุกสาวก็มีพลังเดินทางข้ามเวลาได้(และเธอได้หายตัวไปเมื่อพลังเกิดทำงาน) สำหรับ Larry ลูกชาย เขาได้ให้สร้อยคอที่ทำให้พลังกลายพันธุ์ไม่ทำงาน และให้ใส่ตั้งแต่เด็ก

ภายหลัง Traskได้ตัดสินใจสร้าง
Sentinels
ขึ้นมาเพื่อป้องกันมนุษย์จากเหล่ามิวแทนต์ และได้จัดเผยแพร่ข้อมูลต่อต้านมิวแทนต์ออกไป ทำให้เกิดกระแสต่อต้านมิวแทนต์ขึ้น
จน Charles Xavier ท้าเขามาโต้วาทีกันออกทีวี โดยเถียงว่าแม้จะมีพลัง แต่มิวแทนต์ก็เป็นเหมือนคนธรรมดา ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการครองโลกทั้งเผ่าพันธุ์


 

แม้ถึงกระนั้น Bolivar ก็ไม่เชื่อ และเขาก็ได้เริ่มใช้ Sentinel แต่จากการการที่สร้างดปรแกรมไว้ดีเกินไป ทำให้หุ่นได้ขัดขืนคำสั่งของเขาและ บังคับให้Traskเพิ่มจำนวนของหุ่นเพื่อที่จะทำการจัดการกับ
มิวแทนต์ทั้งหมด

ภายหลังเหล่า X-men ได้เข้ามาช่วย Bolivar และหลังจากbeastได้รับบาดเจ็บและ Professor x ได้ให้ Bolivar อ่านความคิดของ Beast ทำให้เขาสำนึกผิดเมื่อรู้ว่า X-men เป็นมิวแทนต์ที่มีจุดประสงค์จะปกป้องมนุษย์ชาติทั้งหมด

Bolivar ได้สละชีพและทำลายโรงงาน sentinels ลง

แต่ลูกชายของ Bolivar ที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองเป็นมิวแทนต์ก็ได้สร้างsentinelsรุ่นใหม่ขึ้นมา หลังจากที่เขาเชื่อว่า X-men มีส่วนร่วมในการฆ่าพ่อของเขา
แต่ภายหลังเขาได้กลับใจมาช่วย X-men ในการจัดการกับเหล่า Sentinels ที่ควบคุมไม่ได้


Share With:
Rate This Article

anilyossundara@gmail.com