a
Follow us on Facebook
Advertisement
Copyright Marvel Thailand Fan
Home2015January

January 2015

Ulysses Klaw คือทหารรับจ้างผู้ถูกสั่งให้มาฆ่า T'chakaราชาของ Wakandaขณะนั้นหลังจากที่การเจรจาขอซื้อ Vibranium(แร่เหล็กที่มีการรับแรงสั่นสะเทือนได้อย่างสูง